тополог

 • 51окіл — I око/лу, ч. 1) розм. Навколишня місцевість; околиця. •• О/кіл то/чки мат. будь яка відкрита множина, елементом якої є дана точка; одне з основних понять у топології. 2) рідко. Оточення, товариство. 3) діал. Постава, зовнішній вигляд. 4) іст.,… …

  Український тлумачний словник

 • 52ретинотопія — ї, ж. Топологічне представлення сітківки на зоровій ділянці кори головного мозку …

  Український тлумачний словник

 • 53сепарабельний — а, е. 1) юр. Роздільний. 2) тех. Рознімний. •• Сепарабельний простір мат. топологічний простір, у якому існує зчисленна щільна множина …

  Український тлумачний словник

 • 54функціональний — а, е. 1) Пов язаний з виконанням певної функції (у 1, 2 знач.), залежний від діяльності, призначення, а не від структури, будови. 2) Пов язаний з функцією, функціями (у 3 знач.), з виявом життєдіяльності організму, тканин, клітин, залежний від… …

  Український тлумачний словник

 • 55ДСТУ ISO 10303-1005:2007 — Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1005. Модуль прикладних програм. Основна топологія (ISO 10303 1005:2001, IDT) [br] НД чинний: від 2008 10 01 Зміни: Технічний комітет: Мова …

  Покажчик національних стандартів

 • 56ДСТУ ISO 10303-42:2007 — Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 42. Інтегрований родовий ресурс. Геометричне та топологічне представлення (ISO 10303 42:2003, IDT) [br] НД чинний: від 2008 04 01 Зміни:… …

  Покажчик національних стандартів

 • 57ДСТУ ISO 10303-511:2007 — Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 511. Представлення інтерпретованої конструкції. Топологічно обмежена поверхня (ISO 10303 511:2001, IDT) [br] НД чинний: від 2008 10 01… …

  Покажчик національних стандартів

 • 58ДСТУ ISO/TS 10303-1511:2008 — Системи промислової автоматизації та інтеграції. Представлення даних щодо виробів та обміну даних. Частина 1511. Модуль прикладних програм. Топологічно обмежувальна поверхня (ISO/TS 10303 1511:2004, IDT) [br] НД чинний: від 2009 04 01 Зміни:… …

  Покажчик національних стандартів